پتو یک نفره ساده ای که موجب طلاق دو نو عروس کرمانی شد

برای به حداقل رساندن خطر پیامدهای ناامن، فرد باید این دستورالعمل های ایمنی را دنبال کند:

پرهیز از استفاده از پتوهای برقی دست دوم، تعویض پتوهای قدیمی، به ویژه پتو یک نفره ساده بالای 10 سال خرید پتوهای برقی با تایید یک آژانس آزمایشی معتبر در سطح ملی، مانند Underwriters Laboratories بررسی کنید که پتو پارگی، سوختگی یا آسیب دیگری نداشته باشد
اطمینان از اینکه سیم‌های گرمایش تعبیه‌شده، سیم برق و سیستم کنترل دما در وضعیت خوبی قرار دارند و به درستی جا می‌شوند
برای استفاده ایمن از پتوی برقی، فرد باید اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهد:

خواندن و پیروی از دستورالعمل های سازنده، بررسی آسیب قبل از هر بار استفاده، خاموش کردن پتو در صورت عدم استفاده، هنگام خواب پتو را خاموش کنید.

پتو
علاوه بر این، افراد باید از: استفاده از بطری آب گرم با پتوی برقی
لمس پتو با دست، پا یا موی خیس
روشن کردن پتوی برقی خیس
خم کردن پتوی برقی دور تشک
استفاده از یک پتوی برقی همراه با مبل تختخواب شو یا سایر تخت های مکانیکی که می تواند پتو را به دام بیندازد
اگر فردی در مورد ایمنی پتوی برقی نگرانی دارد، باید از استفاده از آن خودداری کند.

برای نگهداری پتوی برقی در شرایط بهینه، فرد باید آن را در زمانی که از آن استفاده نمی کند، به درستی نگهداری کند.

برای نگهداری ایمن یک پتوی برقی، فرد باید:

سیم برق را جدا نگه دارید: از تا زدن کابل برق در پتو خودداری کنید که می تواند باعث پیچ خوردگی شود.
به آرامی پتو را بغلتانید: تا کردن یک پتوی برقی می تواند به سیم های ظریف داخلی آسیب برساند. در عوض، پتوها را شل بغلتانید تا به عناصر گرمایشی آسیب نرسانید.